Plastische Chirurgie in ons Medisch Centrum

Ons ervaren team van artsen, cosmetisch chirurgen en consultants zetten zich in voor de deskundige levering van tijdloze natuurlijke schoonheid met procedures zoals Vaser liposelectie, antirimpelinjecties, gezichtsverjonging, borstvergroting, neuscorrectie, facelift en andere behandelingen.

We nemen de tijd voor u en proberen u zo goed mogelijk uit te leggen hoe procedures in zijn werk gaan, wat de voor- maar ook de nadelen zijn zodat u op een weloverwogen manier kan besluiten om al dan niet een behandeling te ondergaan. Door te luisteren naar uw individuele wensen, zijn wij in staat om een op maat gesneden behandelplan aan te bieden om de gewenste resultaten te bereiken.

Wij zijn we trots op het leveren van toonaangevende technologie, in het bijzonder met betrekking tot lichaamsverbeterende procedures. Met de introductie van Vaser Liposelectie in 2007, hebben we een geperfectioneerde techniek voor liposuctie naar de Benelux gebracht hetgeen een vooruitgang betekende voor veel patienten die liposuctie willen laten uitvoeren: het leveren van uitstekende resultaten aan klanten uit alle delen van Nederland.

 
 
Tarieven
Profiteer van lage prijzen voor behandelingen en plastische chirurgie in Nederland. 
 
 
 
Ervaringen
We besteden veel zorg aan onze klanten en geven optimale zorg, ook na de behandeling. 
 
 
 
Over ons
Een team van specialisten met jaren ervaring. Gespecialiseerd in plastische chirurgie. 
 
 
 
Acties
Lage prijzen voor ingrepen in onze privékliniek. Hoge kwaliteit en altijd de zorg die u verdient. 

 
 
Overtollig huid boven of onder uw ogen verwijderen?
Wij bieden gespecialiseerde ooglidcorrecties. Na de behandeling ziet u er uitgerust en jonger uit!

 • Kwaliteit
 • Hygiene
 • Wetgeving
 • Om onze hoge kwaliteitsstandaard te behouden, wordt het hele Acura team voortdurend bijgeschoold op het gebied van nieuwe technieken, kwaliteitseisen en patiëntveiligheid. Daarvoor wonen wij vele nationale en internationale congressen bij en volgen wij workshops van diverse fabrikanten. Ook zijn wij kandidaat-lid van ZKN , het onafhankelijk overkoepelend kwaliteitsorgaan voor priveklinieken.

  Medewerkers 
  Artsen worden geacht jaarlijks een aantal accreditatiepunten te behalen. Een accreditatie staat mede garant voor een continue bekwaming binnen een bepaald vakgebied. Zowel theorie als praktijk spelen hierbij een rol. Deze specialisten hebben specifieke deskundigheid binnen hun vakgebied en houden zich enkel met behandelingen binnen hun specialisme bezig. Ook zijn ze BIG-geregistreerd. Ook alle andere medewerkers worden zeer regelmatig bijgeschoold, zowel intern als extern. 
   
 • Alle behandelfaciliteiten, -materialen en -middelen voldoen aan de strenge eisen die de Inspectie voor de Volksgezondheid stelt. Dit wordt regelmatig gecontroleerd en gerapporteerd door middel van interne inspecties. De operatiekamer wordt meerdere malen per jaar uitgebreid gecontroleerd. Er worden kweken genomen en de luchtbehandelingsystemen worden geïnspecteerd en gevalideerd. Wij werken hiervoor samen met een onafhankelijk ziekenhuishygiënist (Hip Advies) en een certificerende instantie(Telstar-LUWA). Het steriliseren van instrumenten en materialen is uitbesteed aan de centrale sterilisatie-eenheid van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Deze staat op haar beurt weer onder periodieke controle van de Inspectie voor de Volksgezondheid, zodat de kwaliteit van hun diensten gewaarborgd is.
 • De nederlandse wetgeving zorgt ervoor dat de kwaliteit in klinieken voor u gewaarborgd wordt door meerdere wetten hieromtrent: Wij voldoen aan alle wetten en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn : 

  Kwaliteitswet Zorginstellingen Deze wet verplicht klinieken om systematisch en structureel aandacht te hebben voor kwaliteit. Het beleid van een kliniek moet erop gericht zijn om verantwoorde zorg te leveren. Hieronder wordt verstaan dat de zorg doeltreffend en doelmatig moet zijn, patiëntgericht en afgestemd op reële behoeften. Iedere kliniek is verplicht om een kwaliteitssysteem te hanteren en jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag uit te brengen. 

  Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) Deze wet stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. Alle BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaars kunt u terugvinden in het BIG-register. 

  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Deze wet regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke. De arts is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico's, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding. 

  Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Deze wet verplicht klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bij de klachtencommissie kan een klacht worden ingediend tegen een zorgaanbieder over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen. De commissie behandelt de klacht op basis van een klachtenreglement dat aan de patiënt ter beschikking gesteld moet worden.

Ervaringen
 •  
  Het was voor mij een hele lastige keus en zag enorm op tegen de ingreep. Tijdens het consult met bent ik goed ingelicht en hebben we samen gekeken naar de beste ingreep. Uiteindelijk was ik minder bang viel de ingreep heel erg mee en heb ik nauwelijks pijn gehad. Ik heb heel blij met het eindresultaat.
  Saskia Zwart - Zaandam,
 •  
  Een aantal maanden geleden heb ik een ooglidcorrectie laten doen. Ik ben heel blij met het eindresultaat. Gelukkig heb ik slechts een dag last gehad van opgezwollen ogen en de wonden waren snel genezen. Voor de operatie ben ik goed geïnformeerd door de arts. Nogmaals, ik ben heel erg tevreden!
  Esther van Driel - Boskoop,
 •  
  Ook ik ben  zeer tevreden over de gang van zaken in deze kliniek. Ik kom al een aantal jaar voor mijn laserbehandelingen, en moet zeggen met verbluffende resultaten. Ik heb het over mijn gezicht, ook heb ik mijn borsten laten vergroten van een 75 B naar een 75D, en heel erg mooi gedaan. Lieve mensen en ook gezellige mensen. Ga zo door!
  Jolanda,
 •  
  Enkele weken geleden heb ik een laser refraction laten doen in jullie Medisch Centrum. Ik ben zeer tevreden over het resultaat. Ook de begeleiding van twee zeer deskundige dames verdient alle lof!  
  Een dankbare klant,

 

Bij ons medisch centrum krijgt u de beste behandeling voor plastische chirurgie.

Medisch Centrum Amsterdam
Eerste van Swindenstraat (Museumkwartier)
1071 TV Amsterdam

Copyright 2015